Eldreråd

Det er lovpålagt for kommuner å opprette råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelser og ungdom. Eldreråd er et rådgivende organ som skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre i kommunen. Gjennom dette rådet har eldre, som ellers er underrepresentert i demokratisk valgte styrer og utvalg, mulighet til å påvirke slik at både lokalsamfunnet og tjenester utformes slik at de er tilgjengelige for alle. Trondheim kommune har besluttet at Seniorrådet endrer navn til Eldreråd. Etter høstens valg utnevnes nytt Eldreråd.

«Benkeforslag» – hvor vil du ha en benk?

Som et ledd i arbeidet med å gjøre Trondheim til en aldersvennlig by, inviteres innbyggerne til å komme med forslag til hvor det bør settes ut benker. En mulighet for å sette seg ned og ta en pause kan være avgjørende for om man våger seg ut på tur. Skulle du ønske det var en benk midt i en bakke, på en lang slette eller rett og slett ved et flott utkikkspunkt? Følg denne lenka og kom til et interaktivt kart. Her kan du zoome inn og peke nøyaktig hvor du ønsker at det settes opp en benk. Legg inn en...

Heller Paracet enn Ibux

De mest brukte reseptfrie smertestillende legemidlene er paracetamol og ibuprofen. Mens paracetamol gir få bivirkninger, kan ibuprofen være skadelig i kombinasjon med andre medisiner. Statens legemiddelverk anbefaler å bruke paracetamol ved moderate smerter, fordi det gir få bivirkninger og kan brukes med praktisk talt alle andre legemidler. Stort inntak av paracetamol kan dog gi leverskade. Ibuprofen, naproxen eller diklofenak skal man være mer forsiktig med. Disse kan være skadelig i kombinasjon med en rekke andre medisiner, og kan gi irritasjon og blødning fra mage og tarm. — Eldre bør ikke bruke ibuprofen eller lignende slike legemidler uten å rådføre seg...

Tid for influensavaksine

For noen kan sesonginfluensa gi alvorlige komplikasjoner. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg. Alle over 65 år anbefales å ta vaksinen årlig. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa kan sykehusinnleggelse være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom. Nær 1 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Alle som bor i institusjon eller omsorgsbolig får tilbud om vaksinasjon der. Ellers er det fastlegene og...

Stortingsmelding 15 «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre»

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. Du kan lese hele meldingen på departementets hjemmeside.

Frivilligsentraler over hele byen!

Synes du dagene blir lange samtidig som du ønsker å bidra til nærmiljøet ditt? Frivilligsentralene driver mange ulike aktiviteter som du kan være med på, som deltaker eller arrangør. Og selv om du ikke kan være med på alt, er det antagelig noe du kan være med på. Har du forslag til aktiviteter Frivilligsentralen i ditt nærområde bør starte med, vil de også gjerne høre fra deg. Her er nå 11 registrerte sentraler rundt om i bydelene. Her finner du en oversikt.

Ser du ikke like godt som før?

Bli med på Lærings- og mestringskurs for deg som har fått dårligere syn. Gjennom fem gratis samlinger får du kunnskap om hva du kan gjøre for å fungere best mulig. Gode samtaler og erfaringsutvekslinger er også en viktig del av kurset. Du får også nærmere informasjon om hvordan du kan tilrettelegge hjemme, om ulike hjelpemidler og god belysning. For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med kommunens ergoterapeut Rikke Løvmo på telefon 976 21 162.

Ny Voi voi-festival 28. januar

Den første Voi Voi-festivalen i januar ble en stor suksess. En rekke prominente foredragsholdere trakk fulle hus og publikum var svært godt fornøyde. Voi Voi er en én dags festival med foredrag, kunnskapsformidling, stands, kulturelle innslag, sosialt samvær og gastronomisk påfyll. Den arrangeres 28. januar på Royal Garden Hotel fra kl. 10.00 til kl. 17.00. Festkonsert holdes i Olavshallen kl. 17.30. Søndag 27. januar vises filmen Trondheimsreisen som matiné ved Trondheim Kino. Som vanlig på en festival blir det mulig å kjøpe ulike typer billetter. Halvdagsbillett før eller etter lunsj kr 300,- Alle foredrag og lunsj kr 600,-. Festforestilling kr...