Voi voi-festival i januar

0
Trude Drevland kommer, og hun kommer med en ambisjon om å gjøre Norge mer aldersvennlig. Margareth Olin vil fortelle om dokumentaren «Selvportrettet». Romfartsekspert Erik Tandberg tar oss med til månen og tilbake og det er lovet oppsiktsvekkende funn fra HUNT-undersøkelsen. Og så blir det musikk! Trondheim Symfoniorkester (TSO) er en av arrangørene, og i tillegg til musikalske innslag underveis i løpet av dagen, inviteres det også til festkonsert i Olavshallen. Det faglige programmet foregår fredag 24. januar på Royal Garden Hotel, mellom klokken 09.00 og 17.00. Festforestillingen starter kl. 19.00. Konferansier og vokalist er...

Ut av ensomheten

0
— Dette er et prosjekt i regi av kommunen, forteller Hildegunn Sletvold, prosjektleder for «Sosiale møteplasser». Hjemmeboende eldre skal tilbys sosiale møteplasser som fremmer aktivitet og deltakelse, forteller hun videre. Det store oppmøtet til arrangementene viser at det har vært behov for tilbudet. På Brundalen serveres middag hver onsdag, på Saupstad hver torsdag. På fredager inviteres det til lunsj og aktiviteter. Kommunens aktivitetsverter har tilbud en rekke steder gjennom hele uka. Ring infokontoret for seniorer eller se på kommunens hjemmeside eller Facebook-side. www.trondheim.kommune.no/aktivitetskoordinatorerwww.facebook.com/trondheim.kommune.no Erling Skakkes gate 14Telefon: 72 54 67...

Seniorlån – mulighet og snublestein

0
Forbrukerøkonom Endre Jo Reitan oppfordrer eldre til å bli krevende kunder. Flere banker tilbyr seniorlån. Med pant i boligen betaler banken ut enten et engangsbeløp eller en månedlig utbetaling i en avtalt periode. Samtidig får du livslang borett i boligen. I et vanlig seniorlån betaler du ikke renter, men rentene legges på gjelden, som da selvfølgelig øker med tiden. Rentene på seniorlån er høyere enn vanlige boliglån på grunn av boretten og bankens økte risiko. — Dette kan være en god...

Engasjer deg i brukerråd

0
Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Ved sykehjemmene er det ofte pårørende som har disse vervene. Alle 27 sykehjem har et brukerutvalg på tre til fem personer. Brukerrådet er en arena for dialog, et sted for fruktbart samarbeid mellom ansatte og pårørende. Her kan det utveksles synspunkter, erfaringer, verdier og fagkunnskap for at tjenestekvaliteten skal bli basert på et bredest mulig grunnlag. Veien til kommunens øverste ledelse skal være kort.

Eldreomsorg også tema i kommunens podcast

0
Brit Anna Lie brenner for en enda bedre eldreomsorg i Trondheim kommune. Derfor har hun engasjert seg i brukerråd. Hun er gjest i kommunens podcast (radiosending) som heter Store, lille Trondheim. Brit Anna Lie ønsker seg blant annet pårørendeforeninger ved sykehjemmene. I en annen podcast møter dere Ane Bjøru Fjeldsæther som er en av kommunens to eldrepsykologer. Også hun er vel verdt å høre på. Dere finner podcastene både på Soundcloud, i iTunes og de fleste podcast-apper.

Eldreråd

0
Det er lovpålagt for kommuner å opprette råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelser og ungdom. Eldreråd er et rådgivende organ som skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre i kommunen. Gjennom dette rådet har eldre, som ellers er underrepresentert i demokratisk valgte styrer og utvalg, mulighet til å påvirke slik at både lokalsamfunnet og tjenester utformes slik at de er tilgjengelige for alle. Trondheim kommune har besluttet at Seniorrådet endrer navn til Eldreråd. Etter høstens valg utnevnes nytt Eldreråd.

«Benkeforslag» – hvor vil du ha en benk?

0
Som et ledd i arbeidet med å gjøre Trondheim til en aldersvennlig by, inviteres innbyggerne til å komme med forslag til hvor det bør settes ut benker. En mulighet for å sette seg ned og ta en pause kan være avgjørende for om man våger seg ut på tur. Skulle du ønske det var en benk midt i en bakke, på en lang slette eller rett og slett ved et flott utkikkspunkt? Følg denne lenka og kom til et interaktivt kart. Her kan du zoome inn og peke nøyaktig hvor du ønsker at det settes opp en benk. Legg inn en...

Heller Paracet enn Ibux

0
De mest brukte reseptfrie smertestillende legemidlene er paracetamol og ibuprofen. Mens paracetamol gir få bivirkninger, kan ibuprofen være skadelig i kombinasjon med andre medisiner. Statens legemiddelverk anbefaler å bruke paracetamol ved moderate smerter, fordi det gir få bivirkninger og kan brukes med praktisk talt alle andre legemidler. Stort inntak av paracetamol kan dog gi leverskade. Ibuprofen, naproxen eller diklofenak skal man være mer forsiktig med. Disse kan være skadelig i kombinasjon med en rekke andre medisiner, og kan gi irritasjon og blødning fra mage og tarm. — Eldre bør ikke bruke ibuprofen eller lignende slike legemidler uten å rådføre seg...

Tid for influensavaksine

0
For noen kan sesonginfluensa gi alvorlige komplikasjoner. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg. Alle over 65 år anbefales å ta vaksinen årlig. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa kan sykehusinnleggelse være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom. Nær 1 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Alle som bor i institusjon eller omsorgsbolig får tilbud om vaksinasjon der. Ellers er det fastlegene og...

Stortingsmelding 15 «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre»

0
Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. Du kan lese hele meldingen på departementets hjemmeside.