Kommunaldirektør Helge Garåsen.
Både pasienter, ansatte og pårørende skal ha trygge hverdager, sier Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen.

Adressa og Aftenposten har i høst hatt oppslag om såkalte farlige pasienter på sykehjem. I Trondheim bor mer enn 1500 personer på sykehjem. De har alle slags diagnoser. Mange har hukommelsessvikt, og noen er bare skrøpelige på grunn av alderdom. Hverdagen preges derfor i all hovedsak av tradisjonelle helse- og omsorgsoppgaver uten mye ståk og styr.

Imidlertid er det noen få demente som i sitt sykdomsforløp får en noe annerledes væremåte. Noen begynner å rope og vandre målløst rundt til sjenanse for seg selv og andre pasienter. En svært liten gruppe kan i tillegg i en periode utvikle en ekstraordinær adferd som er truende og til dels kan de være aggressive mot andre pasienter, pårørende på besøk og ansatte.

For å møte utfordringene har det vært mye kursing av våre dyktige ansatte med spesielt fokus på demens og atferdsutfordringer.  Det viser seg at ansatte med god kompetanse kan møte pasientene på en slik måte at de kan motvirke slik atferd.  Men noen ganger nytter ikke faglige tiltak. Vi har derfor 10 plasser med forsterket bemanning og kompetanse for pasienter med utfordrende atferd ved Valentinlyst helse- og velferdssenter, og vi planlegger en utvidelse med 10 nye plasser høsten 2020. 

Av og til vil det være behov for en forsterking i tillegg til den faglige behandlingen.  Da bruker vi unntaksvis vektere fra Securitas som er til stede og kan bistå for å trygge både pasienter og ansatte. Enheten vil alltid vurdere innleie av eget fagpersonale før Securitas da det er de ansatte som har utdannelse, kompetanse og erfaring med denne brukergruppen. Det innledes i tillegg samarbeid med spesialisthelsetjenesten (geriatrien) for å få vurdert mulige behandlingstiltak og i mange tilfeller også kortvarige innleggelser i psykiatrien. Vi ser at bistand fra andre utenfor kommunen er med på å trygge situasjonen slik at både pasienten selv, andre pasienter, pårørende og ansatte får en mye bedre og tryggere hverdag.

Uansett skal vi jobbe videre med å forsterke bemanningen og kompetansen i alle våre sykehjem for fortsatt å sikre at sykehjemmene våre skal være trygge steder å bo, og hvor vi kan tilby god service, aktiviteter, behandling og omsorg.

God jul!

Helge Garåsen

Helse- og velferdsdirektør

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here