Bilde av Hege Bundli
Hege Butli er svært fornøyd med oppslutningen om helseundersøkelsene. — Dette gir godt grunnlag for å planlegge kommunens tjenester.

— Det er over all forventning. Vi er kjempetakknemlige og fornøyde over at så mange stilte opp!

Den gode deltakelsen gir forskerne et solid datagrunnlag. Det er ennå for tidlig å si noe om helsetilstanden til eldre i de østlige bydelene, for nå skal forskerne først bruke vinteren til å gjennomgå alle data og sjekke for feil.

— Jeg tør ikke si når forskerne slipper flere data. Nå er de i gang med en praktisk gjennomgang. Det er mye arbeid som ligger i å få ut et godt datagrunnlag. Men, i løpet av neste år vil vi kanskje kunne se noen resultater, sier Butli.

Eldre og ensomhet. Få eldre oppgir at de er ensomme (skalaen viser 1 som dårligste og 5 som beste svar). De fleste har noen å snakke fortrolig med, og noen som kan gi hjelp. Ensomhet er ingen automatisk utvikling med økende alder.

Helsetilstand ingen hindring

Fra tidligere undersøkelser vet man at oppmøtekrav begrenser hvem som deltar. Det gir også dårligere datagrunnlag. Derfor dro prosjektet på hjemmebesøk til ca. 500 deltakere, både til privathjem og på institusjon. Datainnhentingen ble lagt til rette slik at pårørende kunne hjelpe til, om nødvendig.

— I andre undersøkelser blir de dårligste ofte ekskludert, men ikke her. Alt kunne tilpasses slik at alle kunne delta. Vi ønsket ikke å ekskludere noen, for da går man glipp av reelle ting.

Selv om Butli ennå ikke kan trekke konklusjoner fra undersøkelsen, har hun gjort seg noen erfaringer fra møtene på feltstasjonen.

— Det er som i livet ellers. Du har dem som er kjempespreke og som ikke på noe vis har utfordringer, og så har vi de som har store helseutfordringer.

Det er verdifullt å få disse øyeblikksbildene som undersøkelsen gir, mener Butli.

— Det starter med å skaffe seg kunnskap, og det er det vi har gjort her. Da har vi et større grunnlag for at vi sakte men sikkert kan bidra forebyggende, og legge til rette for at vi får de tjenestene vi trenger. — Målet er jo at vi i Trondheim kommune skal bli klokere. Disse resultatene skal gagne oss alle. Og ting vi ikke har kunnskap om er vanskelig å gjøre noe med.


Hele 1700 personer deltok i HUNT4 70+ undersøkelsen fra bydelene øst i Trondheim.

FAKTA
Hva er HUNT 4 Trondheim 70+ og HUNT 4?
Prosjektet «HUNT 4 Trondheim 70+» er en del av den store helseundersøkelsen «HUNT», som har gått over flere tiår i det gamle Nord-Trøndelag. Denne gang ønsker forskerne svar på om helsa til eldre i storbyen skiller seg fra helsa til jevnaldrende i landlige strøk. Slik ble seniorer i Østbyen valgt ut til å svare på spørsmål om sin helsetilstand, i tillegg til å gjennomføre enkle fysiske tester. Deltakere på HUNT 4 Trondheim 70+ fikk også invitasjon til å delta på den selvrapporterte HUNT 4-undersøkelsen høsten 2019 som kunne gjennomføres elektronisk eller på papir.

Visste du at…
– Gjennomsnittsalderen på deltakerne var 78 år
– Flere fra 90 år og oppover deltok
– 58% av deltakerne var kvinner
– Østbyen ble valgt fordi bydelen er representativ for Trondheim
– Undersøkelsen besto av et spørreskjema, i tillegg til en klinisk undersøkelse
– Ca. 1200 møtte opp på feltstasjon, 500 fikk hjemmebesøk

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here