Leve hele livet

En kvalitetsreform som skal sette de eldres behov, ikke systemene, i sentrum.

Leve hele livet
Reformen skal øke kvaliteten og gjøre det lettere for kommuner å lære av hverandre. Daværende Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen hadde ansvaret for å få reformen vedtatt. Nå skal den settes ut i live.

«Leve hele livet» er navnet på en reform som ble vedtatt av Stortinget i november 2018. 70+ fikk en prat med Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen om hva denne reformen innebærer da hun gjestet Trondheim i januar.

— Dette er først og fremst en kvalitetsreform og det vil ta tid før den får full effekt. I den første fasen skal kommunene kartlegge hvilke behov eldre i deres kommune har. Jeg har reist land og strand rundt og hørt på innspill og tiltak. Dessverre er det slik at kommunene i liten grad lærer av hverandre. I utredningen har vi derfor samlet en hel rekke gode eksempler. Ministeren fyrer løs med eksempler på gode idéer som er utviklet rundt om i landet.

Enklere å lære av hverandre

— Selv om hver kommune er unik, er det alltid noe å lære av andre. I første del av reformen skal kommunene se på to forhold: Hva trenger våre eldre – og hva vil dette kreve av oss som kommune? Kommunene skal kunne svare på hva som skal til for at eldre i deres kommune skal kjenne at dagen har vært fin!

Leve hele livet

Finansieringen av helse- og sosialsektoren blir ikke endret, men det er satt av 48 millioner kroner til prosjektmidler i denne første fasen. — Dette er midler til kartlegging og omstilling. Og så er det ikke slik at alle endringer koster penger. Forebygging er billigere enn reparasjon. Aktuelle tiltak kan også være å etablere boområder hvor ulike aldergrupper kan bo sammen. Eldre med tid, erfaring og kompetanse kan avhjelpe yngre familier, mens ungdom kanskje kan gi en håndsrekning til tyngre løft eller hjelp til å stille inn tv-en. I stedet for at alderdommen skal tilbringes med mest mulig ro og hvile, ønsker nå de fleste å være aktive og engasjerte. Gode bomiljø skapes ikke av kommunene alene, men de har en nøkkelrolle ved å legge rammebetingelser, påpeker ministeren.

Forebygge ensomhet

Nyere forskning viser at ensomhet er like helseskadelig som røyking. Jo eldre vi blir, jo mer av vårt opprinnelig nettverk forsvinner. Jobben er viktig for mange av oss, men som pensjonister mister vi den daglige kontakten. — Det viser seg at menn sliter ekstra med ensomhet etter tap av partner. Det virker ikke som de har like sterke sosiale nettverk rundt seg, forklarer ministeren. Kommunene kan legge til rette for møteplasser i nærmiljøene, hvor terskelen for å delta er lav, slik blant annet Trondheim gjør, sier hun videre.

Måltid er mer enn mat

— Mat er mer enn inntak av kalorier og næringsstoffer! Kjøkkenet er et sanserom. Lukt, syn og kanskje også deltakelse i matlaging stimulerer matlyst. Derfor ønsker jeg en dreining fra storkjøkken til «mitt kjøkken». Måltidsglede innebærer mer enn at eldre skal få tilbud om tilstrekkelig ernæring. Både det sanselige og det sosiale skal også ivaretas. Eldreminister Michaelsen lener seg fram og er enda mer engasjert enn vanlig. Hun vet at det går an, et nylig besøk til Århus har gitt inspirasjon.

Leve hele livet

Leve hele livet

Mange norske kommuner gjør mye bra. Trondheim har tatt viktige skritt ved å delta i «Aldersvennlig by» og ved å ha et aktiv Eldreråd, understreker ministeren.

«Leve hele livet» understreker lokalpolitikernes ansvar for å både kartlegge behov og prioritere hvilke tiltak. — Etter valget kommer det mange nye politikere inn i kommunestyrene. Vi skal sørge for at de får grundig opplæring i også dette fagfeltet i den opplæringen som gis etter valget, smiler Michaelsen.

I mai overtok Sylvi Listhaug som Eldre- og folkehelseminister. Reformen, som er vedtatt av Stortinget, videreføres.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here