Kommunen tar ikke alt

Mange er engstelige for hva som skjer med økonomien når en av ektefellene kommer på sykehjem.

Kommunen tar ikke alt
La ikke bekymringer om økonomi hindre deg i å be om nødvendig hjelp. Hos Janne Sundt og Ingunn Buseth får du hjelp til å få oversikt over økonomien.

— Vi vet ikke om noen som har vært nødt til å selge boligen fordi ektefellen har kommet på sykehjem, beroliger Janne Sundt og Eva Ingunn Buseth fra Trondheim kommune. De arbeider med å sørge for at innbyggere som trenger hjelp av kommunen betaler det de skal. Verken mer eller mindre.

De forteller at mange er bekymret for økonomien når de trenger hjelp hjemme fra kommunen, eller når en må på sykehjem.

— Vi ivaretar den hjemmeboende så godt vi kan, forsikrer de. Det er mulig for alle å avtale møte for å avklare de økonomiske konsekvensene, slik at situasjonen er forutsigbar, sier Sundt. Det er bare å ta kontakt med Helse- og velferdskontoret på Lerkendal, vi betjener hele kommunen.

Hjemmebasert hjelp

Heldigvis er det liten grunn til bekymring. Helsemessig hjelp og praktisk bistand til personlig hjelp som dusj, mating og medisiner er gratis. For tjenester som renhold av huset, innkjøp og andre ting med husholdningen varierer prisen med inntekten. Levert middag koster 93 kroner per porsjon.

— De med lavest inntekt betaler bare 210 kroner per måned, uansett hvor mange timer de får hjelp, forteller Buseth. Satsene øker med inntekten, og for dem med husstandsinntekt over 4G (387.500,-) er maksimalsatsen 470 kroner timen og 2.350 kroner per måned.

Sykehjem

Den økonomiske situasjonen kan sammenlignes med når en av ektefellene dør, i mange tilfeller noe bedre.

— Du får fradrag i egenandelen ved langtidsopphold for halvparten av faste boutgifter. Husleie, avdrag på boliglån, renter, kommunale avgifter, forsikring, fyringsutgifter, internett og kabel-tv, samt vegavgift er eksempler på utgifter som tas med i beregningen, forklarer Buseth. Gjeldsrenter som står i den innlagtes navn kommer til fradrag i sin helhet. Nødvendig vedlikehold av bolig kan det søkes om, og kan dekkes med inntil 50 %.

De påpeker at når en flytter til sykehjem så vil begge bli regnet som enslige med tanke på pensjonen. Grunnbeløpet i pensjonen vil økte til ensligpensjon for begge ektefellene.

Ved felleseid bankinnskudd over 400.000 kroner faller retten til fradrag for boutgifter bort.
Alt som står som «disponibel inntekt» i skatteoppgjøret teller med som inntekt, for eksempel renteinntekter og andre formuesinntekter. Det er viktig å ta med eventuelle endringer siden siste ligning, for beløpene etterberegnes én gang per år. Endringen mange glemmer å opplys om er dersom den som bor på sykehjemmet blir enke eller enkemann, og om boligen selges slik at det oppstår formue.

— Mange tror slike beskjeder kommer automatisk, men fanges ikke opp før skatteoppgjøret er ferdig året etter, understreker Sundt.

Når kommunen etterberegner kommer det fram både om beboerne har betalt for mye eller for lite. De som har betalt for lite må betale, og de som har betalt for mye, får summen utbetalt. — Omtrent som skatteoppgjøret, sier Sundt.

Disponerer egne eiendeler

— Noen tror kommunen protesterer om noen gir bort eventuelle ekstra midler som gave eller arv. Slike disposisjoner legger vi oss ikke bort i, men de bør dokumenteres dersom det har innvirkning på egenbetalingen, understreker de.

Fakta:
FRAMTIDSFULLMAKT. Med en framtidsfullmakt avklarer du i god tid hvem som kan gjøre beslutninger på dine vegne når du ikke lenger kan gjøre det selv, for eksempel håndtere bankkonti. Du bestemmer også hvem som skal avgjøre at du ikke lenger kan ta beslutninger selv.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here