Kom og ta en prat

Det finnes langt flere tilbud enn de folk er klar over. En ny oppsøkende informasjonstjeneste ble lansert 14. mai.

Vaffel og info
Velkommen! Sett deg ned og slå av en prat, få informasjon om tilbud som finnes i området! Vaffel og info har kunnskap og tid. Fra venstre: Camilla Gerhardsen, Hildegunn Sletvold og Linda Gjørøy.

Når kloke hoder slår seg sammen, da kommer det ofte gode forslag på bordet. En slik gjeng er Hildegunn Sletvold og Linda Gjørøy fra kommunens ergoterapitjeneste samt Camilla Gerhardsen fra Saupstad Frivilligsentral. De ønsket å utvikle informasjonstilbudet i bydelen og nå flere med et oppsøkende informasjonstorg.

Tekst og foto: Anne Guri Solem

— Tanken er å synliggjøre alle de fantastiske aktivitetene og tilbudene som eksisterer i bydelen. Prosjektområdet er Saupstad bydel, og vi ønsker å se om det er behov for en slik tjeneste, sier Hildegunn Sletvold.

Og resultatet er «Vaffel og info». — Vi vet at mange ønsker å engasjere seg i meningsfulle aktiviteter, men har ikke oversikt over hva som finnes. Hos ”vaffel og info” får du en god prat som kanskje kan inspirere til deltakelse i en eksisterende aktivitet. Vi kommer til å kjøre rundt i nabolaget på Saupstad, stoppe opp og invitere på kaffe og vafler og en prat, forklarer hun videre.

Med en liten campingvogn, kaffe og vafler vil de stoppe på ulike steder rundt i bydelen. Med noen campingstoler og bord kan de sitte ute eller inne, alt etter været. De håper både kaffetørste og andre nysgjerrige oppsøker dem for å finne ut hva dette er for noe.

— Når vi får folk i tale kan vi informere om alle tilbudene som faktisk finnes her i området. Dette er et lavterskeltilbud – her er alle velkomne, unge som eldre, men vår ”spesialitet” er tilbud til eldre, sier Linda Gjørøy. Større utfordringer kan ikke løses der og da, men de som bemanner campingvogna skal vite hvor hjelpen finnes.

Gjørøy og Sletvold understreker at idéen aldri hadde blitt realisert om det ikke hadde vært for godt samarbeid med frivilligsentralen. — Det er i frivilligsentralenes ånd å skape møteplasser i nærmiljøet. Derfor er vi med på dette, og vi håper å rekruttere frivillige som kan være med her, sier Camilla Gerhardsen, leder av frivilligsentralen på Saupstad.

Campingvogna skal bemannes av kommunens ansatte med bistand fra frivillige.
— Kanskje kan ”vaffel og info” også bli en arena der sosiale relasjoner kan knyttes på tvers i nabolaget? Ved å invitere til kaffe og vafler, håper vi å få i gang praten og etablere kontakt. Over en kaffekopp kan de finne hverandre og utvikle kontakten, sier Gjørøy.

Hjerte med tekst

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here