Det er lovpålagt for kommuner å opprette råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelser og ungdom. Eldreråd er et rådgivende organ som skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre i kommunen. Gjennom dette rådet har eldre, som ellers er underrepresentert i demokratisk valgte styrer og utvalg, mulighet til å påvirke slik at både lokalsamfunnet og tjenester utformes slik at de er tilgjengelige for alle. Trondheim kommune har besluttet at Seniorrådet endrer navn til Eldreråd. Etter høstens valg utnevnes nytt Eldreråd.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here