Kommunaldirektør Helge Garåsen.

Den 29. oktober gikk startskuddet for en viktig helseundersøkelse – Trondheim 70+. Frem til utgangen av mai neste år vil 4.500 trondhjemmere som er 70 år eller eldre få tilbud om å være med i en unik og banebrytende helseundersøkelse blant eldre. Undersøkelsen utføres i et samarbeid mellom HUNT/NTNU, Aldring og helse og Trondheim kommune.

Frem til 2060 vil antallet personer som er 70 år eller eldre fordobles. Både vitenskapen og
Trondheim kommune trenger mye mer kunnskap om eldres helse, ikke minst for bedre å
planlegge helse- og omsorgstjenester og for å få på plass forebyggende tiltak der det er mulig. Trondheim kommune har mye kunnskap om de som får tjenester fra kommunen, men svært lite om eldres helse i sin alminnelighet. Dessuten har andre undersøkelser av eldre gjerne utelatt de mest skrøpelige fra deltakelse. Dette er problematisk, både fordi man mister informasjon fra den gruppen som kanskje har mest å vinne på ny kunnskap, men også fordi man fratar en gruppe retten til å være med i viktige forskningsprosjekter.

I Trondheim 70+ vil personer som ikke er i stand til å dra fra hjemmet, få tilbud om å bli
undersøkt der de bor. Også de som bor i sykehjem vil få tilbud om å delta. Denne undersøkelsen hadde ikke vært mulig uten et unikt samarbeid mellom Trondheim kommune, Aldring og helse og HUNT/NTNU. Sykepleiestudenter ved NTNU og helsepersonell i Trondheim undersøker deltakerne i prosjektet. Dette er en helt ny måte for studentene å ha sin praksis i studietiden i stedet for i hjemmesykepleien eller på et sykehjem, og gir en unik og ny læringsarena.

Dette samarbeidet mellom forskning, utdanning og selve helsetjenesten kan være modell for fremtidige prosjekter i samarbeid mellom kommuner, læresteder og forskningsgrupper. En slik modell er godt forankret i Trondheim kommunes og NTNUs felles utviklingsprosjekt
Universitetskommune 3.0, hvor nettopp slike nye måter for å bringe akademi og kommune
nærmere sammen innen utdanning og forskning er helt sentralt.

I løpet av vinteren vil mange trondhjemmere motta informasjon i posten om Trondheim 70+.

Jeg ønsker alle som får invitasjonen velkommen til undersøkelsen.

Helge Garåsen
Kommunaldirektør, Helse og velferd

2 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here