Stortingsmelding 15 «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre»

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. Du kan lese hele meldingen på departementets hjemmeside.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here