Bilde av Infosenterets hjørne
Bodil Klungerbo og kollegene ønsker velkommen til Infosenteret.

De fleste i Norge lever gode liv. De former sin egen hverdag, er aktive og deltar i sosiale fellesskap. De bidrar med sine ressurser der det er nødvendig og de blir verdsatt.

I Stortingsmelding 15 som er en kvalitetsreform for eldre, skisseres det følgende viktige satsningsområder fremover: Et aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Kommuner skal også samarbeide og de ulike fagmiljøene skal lære av hverandre og inspirere hverandre! Målet med reformen er at seniorer skal få brukt ressursene sine og dekket sine behov. De skal få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet.

Hva kjennetegner et aldersvennlig samfunn?

For å oppnå et aldersvennlig samfunn må vi alle være aktive samfunnsdeltakere som engasjerer oss og bruker vår kompetanse og erfaring på oppgaver som er verdsatte og viktige. Dette gjelder også den eldre garde. Mange seniorer her i Trondheim deltar i debatten om tilgjengeligheten på de nye Metrobussene. De høres og har kanaler for påvirkning via seniorrådet, det er bra. Seniorer agerer og setter dagsorden! Positivt er det også at det har kommet på plass flere benker i veitene i byen og vi oppfordrer til å rusle en runde i byen vi er så glad i.

Alle 80-åringene som ikke har faste kommunale tjenester mottar tilbud om helsefremmende hjemmebesøk av Infosenteret for seniorer. Intensjonen med besøket er å ha dialog om hvordan planlegge en meningsfull og god hverdag og vite om muligheter i seniortilværelsen.

Dagens seniorer lever lenger og har en annen helsetilstand, funksjonsevne og mestringsmuligheter enn tidligere generasjoner. Hva er viktige aktiviteter for deg, hvordan ønsker du å ha det? Hva kan du bidra med selv?

“Leve hele livet“ er en reform for aktivitet og deltakelse og sosialt fellesskap. Når livet er ekstra sårbart skal seniorer få mulighet for støtte gjennom samtale, motivasjon, aktivitet og helsehjelp. Ensomhet kan forebygges. Det er bruk for deg!

Infosenteret for seniorer har god oversikt om muligheter for seniorer i de ulike bydelene der folk bor. Et besøk hos oss på Bytorget kan kanskje gi deg ideer?

Du kan ringe 72 54 67 91, eller komme til Bytorget, Erling Skakkes gt. 14, 1. etasje mellom kl. 12.00-14..00 mandag til fredag.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here