Interiør fra E.C. Dahls bryggeri på Kalvskinnet, brygghuset. 1950.
Interiør fra E.C. Dahls bryggeri på Kalvskinnet, brygghuset. 1950.

Den første til å brygge undergjæret øl her i byen var Christian Ludvig Schreiner. Han kom opprinnelig fra Flensburg, og drev handelsvirksomhet her i byen før han i 1839 startet ølbryggeri. Schreiner var en pioner i å brygge etter bayersk metode i Norge. Foruten bayer-øl var bryggeriet tidlig ute med bokkøl og mineralvann. Familien drev virksomheten videre etter hans død, fram til de gikk konkurs under økonomiske nedgangstider i 1870-årene. Bryggeriet ble kjøpt opp og videreført fra 1883 under navnet Trondhjems bryggeri.

Vareleveranse på vei til Kristiansund N med ferjen «Gaute», 1932.
Vareleveranse på vei til Kristiansund N med ferjen «Gaute», 1932.

På midten av 1800-tallet startet også Eric Christian Dahl opp bryggeri. Han hadde kjøpt Sukkerhuset og i 1856 ble bryggeriet grunnlagt. Dette ble en industriell virksomhet som vokste raskt og grunnleggere ble en av byens rikeste menn. Også dette bryggeriet startet med bayerøl.

Aktiebryggeriet, sett fra Stiklestadveien, januar 1951.
Aktiebryggeriet, sett fra Stiklestadveien, januar 1951.

Aktiebryggeriet i Trondhjem ble stiftet av en rekke forretningsfolk i Trondhjems Handelstands Forening i 1899. De bygde lokaler i Strandveien og ble raskt E.C. Dahls sterkeste konkurrent. I 1918 kjøpte Aktiebryggeriet opp Trondhjems Bryggeri. Konkurransen mellom Aktiebryggeriet og E.C. Dahl fortsatte fram til 1966 da virksomhetene ble slått sammen. I løpet av årene mellom 1969 og 1983 ble både mineralvannsproduksjon og ølbrygging samlet i Strandveien.

Flaskekork, 1934.
Flaskekork, 1934.

E. C. Dahls AS og Nidar Bergene AS slo seg sammen til ett selskap i 1986, og Nora Industrier kom raskt med på eiersiden. Også Nordlandsbryggeriet ble med i konsernet, som i 1994 stod for 12 % av landets øl- og mineralvannsproduksjon. Alle bryggeriene i Nora Industrier ble samlet i en drikkevaredivisjon under navnet Ringnes. Dette er senere overtatt av Orkla og har nå danske eiere under Carlsberg-paraplyen. Det brygges fremdeles industrielt øl i Trondheim, men den sterke lokale forankringen finner vi nå i minst like stor grad gjennom mikrobryggeri og «håndverk-øl». Ringen kan dermed på mange måter sies å være sluttet, men ikke avsluttet.

Etikett for bokkøl, C.L. Schreiner & Co bryggeri i Trondhjem. (før 1883).
Etikett for bokkøl, C.L. Schreiner & Co bryggeri i Trondhjem. (før 1883).
Jenny Austad ved Aktiebryggeriets utsalg i Krambugata, juni 1953.
Jenny Austad ved Aktiebryggeriets utsalg i Krambugata, juni 1953.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here