Tilbudene ble vurdert ut fra følgende kravspesifikasjoner:

  1. Bidrag til å nå satsningsområdene i Eldreplanen
  2. Hvordan være en bidragsyter til å utvikle Trondheim som en aldersvennlig by
  3. Samarbeid med frivillige organisasjoner
  4. Samarbeid med kommunens enheter
  5. Brukerstyrte aktiviteter
  6. Åpningstider for de ulike aktivitetene

Stiftelsen Trondhjems Hospital er blitt valgt som leverandør på drift av Hornemansgården. Trondheim kommune har mottatt klage som er under behandling. Det ventes endelig avklaring i løpet av juni 2019.

Vi ønsker å gå inn i driften fra november og videreføre og utvikle dagens drift og avtaler. Vi ønsker å videreutvikle tilbudene til eldre i byen i en samskaping mellom brukere, ansatte, frivillige, lag og organisasjoner samt Trondheim kommune, sier Sigurd Ingvaldsen, fra Trondhjems Hopsital.

Som Studentersamfundet er for studentene, kan Hornemansgården være for eldre. Café Horneman skal fortsatt være et treffsted for alle med fokus på gode opplevelser, sosiale møter og god mat, sier han videre. Hornemansgården bør være et knutepunkt for å finne informasjon om aktiviteter og tilbud for eldre, både kommunale og øvrige tilbud.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here