Klart vi blir med!

Tre damer snakker sammen
— Dette er en forskningsundersøkelse, så alle data anonymiseres. Verken Trondheim kommune, NAV, fastlege eller andre får tilgang til den enkeltes resultater, forsikrer prosjektkoordinator Hege Butli.

Flere tusen Trondheims-pensjonister inviteres til å delta i en av verdens største folkehelseundersøkelser.

I over 30 år har folk i Nord-Trøndelag stilt opp i det som har blitt en av verdens største folkehelseundersøkelser, HUNT. Både norske og internasjonale forskere bruker data fra HUNT til eksempel for å se om de kan finne tidlige tegn på alvorlig sykdom eller kunne forebygge sykdom. Nå ønsker forskerne i tillegg tall fra storby. Derfor inviteres 4.500 personer over 70 år i de østlige bydelene i Trondheim til å delta.

Anonymiserte resultater

Bilde av prosjektkoordinator Hege Butli
– Vi håper alle inviterte deltar i undersøkelsen, sier prosjektkoordinator Hege Butli.

— Dette er en forskningsundersøkelse, så alle data anonymiseres. Verken Trondheim kommune, NAV, fastlege eller andre får tilgang til den enkeltes resultater, forsikrer prosjektkoordinator Hege Butli. Selv om undersøkelsene ikke erstatter en vanlig legetime, vil du, dersom noen av dine resultater er urovekkende, få beskjed slik at din fastlege kan følge deg opp.

— I helsevesenet møter vi i stor grad bare de aller sykeste eldre. Samtidig er det ofte de aller friskeste som stiller opp i forskningsprosjekter. Denne gangen ønsker vi å komme i kontakt med alle, for vi ønsker å vite mer om den generelle folkehelsen blant eldre, understreker Butli videre.

Ser på hele mennesket

I undersøkelsen inngår måling av høyde og vekt, puls, blodtrykk og kartlegging av munnhelse. Det inngår også noen tester som viser seg å gi god indikasjon på en persons generelle helse, som ganghastighet og nevekraft. Også hukommelse og aktivitet kartlegges, delvis gjennom observasjoner, gjennom målinger og egenrapportering. Undersøkelsen gir dermed et godt totalbilde, ikke bare oversikt over ulike diagnoser.

Noen Ranheims-pensjonister har allerede fått en del informasjon og stiller gjerne opp for denne gode saken. Klart vi stiller opp for en så god sak!

— Jeg har heldigvis ikke blitt lavere med alderen, smiler Astrid Gulbrandsen tilfreds. Sykepleierstudent Andrea Stølan Husøy som måler høyden hennes er en av studentene som skal delta i kartleggingen som en del av praksisperioden sin.

Bjørn Nervik mener at dette er et viktig tiltak som han oppfordrer alle til å være med på. Han oppfordrer prosjektledelsen til å ta kontakt med pensjonistforeningene i bydelene slik at flest mulig får vite om undersøkelsen.

Bilde av to eldre herrer
— Trondheim Kommune er med som partner, og jo flere som stiller opp, jo bedre grunnlag får kommunen til å lage gode tjenester, understreker Arne Silset, medlem av Seniorrådet.

— Trondheim Kommune er med som partner, og jo flere som stiller opp, jo bedre grunnlag får kommunen til å lage gode tjenester, understreker Arne Silset, medlem av Seniorrådet.

Arbeidet varer fram til neste sommer, så beboerne i de østlige bydelene kommer til å få invitasjon spredt gjennom hele perioden. Sammen med invitasjonen kommer det nærmere informasjon.

Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Helsedirektoratet i samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Trondheim kommune, NTNU og HUNT.

Les mer på Trondheim kommune no eller HUNT4s hjemmesider.

De som bor på institusjon får besøk der.

Trenger du transport, eller ledsager, kan det ordnes.

Trenger du hjemmebesøk, ordnes også dette.

Fordi det er viktig å få med alle, kan også pårørende gi samtykke til deltakelse.

Tekst og foto: Anne Guri Solem.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here